Kemoterapide Saç Dökülmesi Nasıl Engellenir?

Kemoterapide Saç Dökülmesi Nasıl Engellenir?

Kanser hastalıkları günümüzde tedavi edilebilen, ancak tedavi süreci zorlu geçebilen hastalıklardır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastanın bünyesinin tolere edebileceğinden daha güçlü olabilir, kimi zaman yan etkiler görülebilir. Kanser hastalıklarının pek çoğunda kullanılan kemoterapi ise çoğunlukla saç dökülmesine, hatta saç, kaş, sakal, bıyık ve vücuttaki tüm kılların dökülmesine sebep olabiliyor. Zaten uzmanlara göre kemoterapiye bağlı saç dökülmesi en sık görülen ve hasta için en çok strese neden olan yan etkilerden birisidir. Tedavi sürecinde hastanın moralinin yüksek olması çok önemliyken, saçlarının döküldüğünü ve hızla dökülmeye devam ettiğini gören hastalar için süreç biraz daha zorlu olur. Ancak kemoterapi sırasında saç dökülmesini önlemenin de bir yolu var ve uzun yıllardır uygulanagelmektedir. 

Scalp Cooling ile Kemoterapide Saç Dökülmesi Önlenebilir!

Kemoterapi sürecinde saçlı deriyi soğutma işlemi olan scalp cooling ile saç dökülmesini önleyebilmek ya da en azından azaltabilmek mümkün olabilmektedir. Kanser hastalarının kemoterapiye bağlı olarak yaşadıkları geçici saç dökülmesini önlemenin yolu olarak yaklaşık 40 yıldır scalp cooling uygulanıyor. Aslında hem ülkemizde hem de tüm dünya genelinde çok sık uygulanmayan scalp cooling, Amerika ilaç Dairesi'nin (FDA) onayını almıştır. Bu bağlamda Dignicap adlı saçlı deriyi soğutma uygulaması, kadınlarda meme kanserli hastaların yaşadığı kemoterapiye bağlı saç kaybını önlemede başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Kemocap olarak da adlandırılan bu yöntem ile ciltte kan akımı ve saç foliküllerinin ısısı düşürülür ve böylece kemoterapi ilaçlarının saç folikülleri üzerindeki olumsuz etkisi azaltılır. Saçlı deriyi soğutarak saç dökülmesini önleyen bu yöntem en sık olarak ameliyat sonrası koruyucu veya ameliyat öncesi küçültücü kemoterapi ile tedavi edilen meme kanserli hastalarda kullanılır. Ancak bunun için diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanımına hasta ve onkolog birlikte karar vermelidir.

Ülkemizde Scalp Cooling Uygulaması Mevcuttur!

Tüm dünyada uygulanan scalp cooling yöntemi, ülkemizde de alanında uzman kişiler, ekipler tarafından uygulanmaktadır. Kemoterapide dignicap cihazı ile başarılı bir şekilde kemoterapiden kaynaklanan saç kaybı önlenebiliyor. Ülkemizde bu konuda çok deneyimli uzmanların çalıştığı klinikler, sağlık kurumları bulunmakta ve hasta ile onkolog birlikte karar vererek uygulanmaktadır. Kanser hastalıklarının tedavisinde hastanın morali çok önemli olduğu için, psikolojik açıdan sağlam kalabilmeleri için saç kaybının önlenebilmesi de çok önemlidir. 

Bilimsel çalışmalar kemoterapide saç dökülmesinin önlenebileceğini gösteriyor!

Amerika ilaç Dairesi'nin (FDA), Dignicap kullanımına onay verebilmek adına yaptığı çalışmada 122 tane meme kanserli hasta incelenmiş ve hastalarda saçlı deriyi soğutma yönteminin % 66 başarı elde edildiği gözlenmiştir. 

Dignicap cihazıyla scalp cooling işleminin çok geniş bir uygulama alanı bulunmakla birlikte uzmanlar hematolojik kanser vakalarında kullanılamayacağının altını çizmekteler. Bu uygulamanın başarı oranları kesinlikle hastaya, hastalığa, uygulamayı yapan uzmanlara göre farklılık gösterebiliyor. Zira saçlı derinin soğutularak saç dökülmesinin önlenmesi pek çok farklı faktöre bağlıdır. Bu faktörler hem hastadan hem de uygulamayı yapanlardan kaynaklanıyor olabilir, kullanılan kemoterapi ilaçlarının türü, dozu, uygulanan kemoterapi sayısı, soğutma sisteminin kullanımı gibi çok sayıda faktör etkilidir. Ancak unutulmamalıdır ki; saçlı deriyi soğutarak saç dökülmesini önleme işlemi deneyimli ve eğitimli onkoloji uzmanları ve hemşireleri tarafından kolaylıkla uygulanabiliyor. Bu işlemin yan etkileri oldukça azdır ve saç kaybını önlediği bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu bağlamda kemoterapi almak durumunda kalan hastaların bu süreçten daha az etkilenmesi için, morallerini daha yüksek tutabilmek için, hastanın yaşadığı kaybı azaltabilmek için scalp cooling uygulanması önerilir.