- Saç Dökülmesi Tiplerine Genel Bakış

Saç Dökülmesi Tiplerine Genel Bakış

 

İnsanların sosyal yaşamlarında, özgüvenlerinin ilk ve temel göstergesi olan saçın, güçsüz görünmesi, zayıflaması, dökülmesi, ister kadın ister erkek olsun herkes için başat bir sorun. Özellikle ergenlik dönemi sonrası baş gösteren bu sorunun, birden fazla nedeni olduğu gibi, nedenlerine bağlı olarak da birden fazla tipi bulunmaktadır. Şimdi gelin saç dökülmesi tiplerine genel bir göz gezdirelim.


1.Erkek Tipi Saç Dökülmesi

Tıpta Androgenetik Alopesia (AGA), halk arasında da genetik ya da ailesel saç dökülmesi isimleri ile bilinen ve en sık görülen dökülme tipidir. Saç dökülmesi sikayetlerinin yaklaşık %50 gibi bir kısmını bu dökülme tipini oluşturur. Bu oran erkeklerde %95 ler civarında seyreder. Erkek tipi saç dökülmesi ( Androgenetik Alopesia) ilk önce saçlarda kalite kaybı ve zayıflamayla kendini belli eder. Yani dökülme hemen olmayıp, incelme, matlaşma gibi belirtiler sonrasında dökülmeyle sonuçlanır.


 

2. Kadın Tipi Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi, kellik erkekler söz konusu olduğunda son derece sıradan, alışıla geldik bir durum olduğundan, sanki kadınlarda pek rastlanmayan bir durummuş gibi algılanıyor. Oysa ki kadınlar da en az erkekler kadar saç kaybına, saç dökülmesine meyillidirler. Üstelik kadınlarda saç dökülmesine etki eden sebepler çok daha fazladır. Örneğin kadınlarda da erkekler gibi Androgenetik alopesia yani genetik dökülmeler sıkça görülür. Menopoz dönemi, gebelik, kansızlık ve çeşitli hastalıklar gibi birçok neden kadınlarda saç kaybına etken olabiliyor.
Şimdi isterseniz en belirgin nedenlere bir göz gezdirelim.


a)Kansızlık

Saç telleri deri altında kılcal damarlar vasıtasıyla taşınan kan ile beslenir. Saç tellerini bir nevi bitki gibi, çiçek gibi düşünebilirsiniz. Vücutta kan oranı düştüğünde, azaldığında saç köklerinde zayıflama, incelme ya da dökülme gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen kansızlığa (Demir eksikliği/ Anemi) bağlı saç kaybının temel nedeni kadının muayyen dönemlerinde yaşadığı kan yitimi gibi durumlardır. Tamamen kadın özgü ve son derece sağlıklı bir olgu olan Adet görme aynı zamanda kansızlığa da neden olabilen bir durumdur.


 

b) Guatr

Guatrdan kaynaklı iki tip dökülme olabilir. Hormonun düşük olması durumunda ( tıpta Hipotroidi olarak geçer) saç kalitesinde kayıp başlar, saçlar incelir zayıflar ve dökülür hormonun fazla olması durumunda ise (tıpta Hipertroidi olarak geçer zehirli guatr olarak da bilinir) saçlarda dökülmeden çok, incelme ve kırılma oluşur.


 

c. Doğum

Doğumun kendisi ve hamilelik süreci başlı başına stresli ve travmatik bir dönem olup, doğum esnasında yaşanan kan kaybı, hormonal değişiklikler ve stres dökülmelere neden olabilir.


 

d. Hormonal Değişimler

Kadınlarda östrojen dediğimiz kadınlık hormonunun çeşitli sebeplerle azalması (menopoz ve yaşlılık) saç dökülmelerine neden olabilir.


 

e) Yanlış Bağlama / Yanlış Uygulamalar

Saçların gereğinden fazla gergin bağlanması, yine gereğinden fazla ısı ve kimyasal ürünlere maruz kalması (Boya, Perma, Fön gibi) Saçlara zarar verdiği gibi kalıcı dökülmelere de yol açabilir.


f) Aşırı Stres / Ağır Ateşli Hastalıklar / Travmalar

Ani gelişen yüksek ateşli hastalıklar ve travmalar, aşırı stres saç dökülmelerine neden olabiliyor.


g) Kazalar ve Yanıklardan Kaynaklı Saç Kaybı


h)Çekiştirme, saç koparma tiki (Traksiyon Alopesia)


ı) Kanser Tedavisi amacıyla Radyoterapi ve kemoterapi sonucunda yaşanan saç kayıpları

Bu tip saç kayıpları genellikle tedavinin 15 ila 21. günlerinden sonra başlamakla birlikte, tedavi bittikten kısa bir süre sonra tekrar geri gelecektir.


j) Nedeni belirlenemeyen Saç Kayıpları (DUPA)


 

Kaynaklar:

www.hairpharma.com.tr/sac-dokulmesi.html

www.ideaklinik.com/sac-dokulmesi.htmlwww.sachastalıkları.com/dokulensaclar-çıkar-mı/